Het Ijsberg model van McClelland

Er zit een ijsberg in mijn logo.

Boven de horizontale lijn is mijn naam te lezen. Onder de horizontale lijn is wat ik te bieden heb als jij ergens tegen aanloopt. Met een heel palet aan modellen, gespreksvaardigheden, empathie en oefeningen kan ik je dan verder helpen.

Dat wordt pas relevant en zichtbaar als we in gesprek zijn. Als ik verder kijk en onderzoek wat je zegt, doet en aangeeft waar je behoefte zit. Zo wordt dan duidelijk wat er onder die ijsberg bij jou zit, wat maakt dat het nu niet lekker loopt zoals jij zou willen.

McClelland (1917 – 1998) was een Amerikaanse psycholoog, academicus en wetenschapper en stond op basis van zijn prestaties op de 15e plaats in de lijst van meest geciteerde psychologen van de 20e eeuw.

McClelland ontwikkelde een motivatie theorie en gekoppeld daaraan ontwikkelde hij het ijsberg-model. Dat model maakt inzichtelijk wat er nu gebeurt als je met elkaar in gesprek bent. Het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen boven de waterlinie en de onderliggende onuitgesproken en onbewuste diepere lagen onder de waterlinie. In het algemeen gaat het boven de waterlijn van de ijsberg om kennis, vaardigheden en gedrag. Het ´doen´ staat hier centraal.

Onder de waterlijn zitten het ´denken´ en het ´willen´, wat zich richt op abstracte termen als normen, waarden & overtuigingen, zelfbeeld, eigenschappen, persoonlijkheid, motieven en drijfveren. Deze onzichtbare lagen kunnen versterkend werken als drijfveren. Soms blokkeren ze ook in het zichtbare gedrag van de persoon in kwestie.

Hoe krijg ik meer grip en inzicht in de onderkant van de ijsberg van die ander?

Nee zeggen en feedback geven zijn assertieve vaardigheden die je kunt trainen. Tegelijkertijd kunnen gesprekken dan nog steeds vastlopen op de inhoud. Jij wilt iets en de ander ook. Dit speelt zich boven de waterlinie van de ijsberg plaats (ping pongen op inhoud).

En dan? Dan is de volgende stap om te schakelen naar een ander niveau van communicatie die te maken heeft met alles wat zich onder de ijsberg afspeelt. Benoem wat je merkt in het gesprek en het effect daarvan op jezelf en of voortgang. Onthul daarmee een deel van jouw deel van de ijsberg onder de waterlinie.

Zoom uit op je eigen belang en zoom in op die ander door je te verdiepen in wat hem zou kunnen drijven.

Vertel eens/ neem mij eens mee mij wat maakt dat je rechtsom de beste manier vindt… en wat nog meer etc. Zal ik dan nu vertellen hoe ik er tegenaan kijk? Stel je zo op (OEN):

– Open
– Eerlijk
– Nieuwsgierig

Bedenk altijd van tevoren goed wat je wilt bereiken in een gesprek. Wat is je doel? Hoe zit dat op inhoud en hoe zit dat op relatie? Denk in ‘babysteps’ bij complexere gesprekken.

Als jij vindt dat iets linksom moet gaan en de ander rechtsom wat dan? Eerst de ander begrijpen, pas dan is er een kans om begrepen te worden.

Leg urgentie in het aangeven van het probleem en in je vraag/boodschap. Mensen veranderen alleen uit nut of noodzaak.

Stop met verkleinwoorden als misschien, eigenlijk, in principe en verklein woordjes en wollig taalgebruik met veel woorden als je helder wilt overkomen.

Nieuwsgierig naar hoe Het IJSBERG model van jou eruit ziet?

Bel dan voor een gratis intake gesprek dan onderzoeken we hoe jij grip krijgt op jouw onderstroom en die van je gesprekspartner. Gedragsverandering lukt alleen met inzicht.

Bekijk ook eens deze link van Bureau Yop over het IJsberg model met een praktijkvoorbeeld:https://youtu.be/449oZdKpcts